Regional vårdprocess testikelcancer

Testikelcancer är en relativt ovanlig tumörform och utgör mindre än 1 procent av alla cancerfall. För unga män i åldern 15–35 år är det trots det den vanligast förekommande cancern. I västra sjukvårdsregionen diagnostiseras ca 60–70 män med testikelcancer varje år.

Den primära handläggningen och operationen av tumörbärande testikel (orkidektomi) utförs på samtliga sjukhus i regionen. Den onkologiska behandlingen och vidare uppföljningen sker på onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Alla regionens testikelcancerpatienter skall remitteras till onkologen, SU i samband med orkidektomi för vidare handläggning.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Hitta en patientrepresentant för vårdprocessen och kartlägga processen ur ett patientperspektiv
  • Bevara kontaktsjuksköterskefunktionen
  • Nytt nationellt vårdprogram   
  • Ta fram blankett på INCA för retroperitoneal lymfkörtelutrymning

 

Regionala processägare

porträtt

Anna Grenabo Bergdahl

regional processägare testikelcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Annika Hedlund

regional processägare testikelcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst