Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer samt analcancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 4 700 personer av tjocktarmscancer och omkring 2 100 av ändtarmscancer. De flesta som insjuknar, 75 procent, är över 65 år. Analcancer är däremot en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 150–170 personer årligen i Sverige. Analcancer är vanligast i åldrarna 65–70 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer. En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion.

Överlevnaden är sämre hos män än hos kvinnor. Analcancer är också något vanligare hos kvinnor än hos män.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

  • Ledtidsarbete: Minska variationer mellan sjukhus inom sydösta sjukvårdsregionen.
  • Multidisciplinär konferens (MDK): Efter inventering av regional MDK (multidiciplinär konferens) tittar man på resursförstärkning med hjälp av teleradiologi utomlands.
  • Tjocktarmsscreening: Skapa jämlik möjlighet för sjukhus inom sydöstra sjukvårdsregionen för att stödja tarmscreening. Dialog och arbete pågår beträffande infrastruktur och finansiering.
  • Metastaser, tjock- och ändtarmscancer: Ökad samsyn vid handläggning av patienter med kolorektala metastaser (framför allt levermetastaser).

Regional processledare

Mats Persborn

kirurg

Region Jönköpings län

Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk