Regional vårdprocess tjock- och ändtarmscancer

Varje år får omkring 1 100 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen tjock- eller ändtarmscancer. Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Tjocktarmscancer utvecklas i tarmens slemhinna, oftast som en utväxt, så kallad polyp. Om tumören sitter omedelbart innanför analöppningen eller upp till 15 centimeter ovanför, kallas det för ändtarmscancer. Det finns också en ovanlig typ av cancer i nedersta delen av ändtarmen som kallas analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen.

Vårdprocessen för tjock- och ändtarmscancer omfattar många medicinska specialiteter och kan innefatta vårdinsatser på: 

 • kirurgmottagningar 
 • endoskopienheter 
 • röntgen 
 • stomimottagningar 
 • kirurgiska vårdavdelningar 
 • strålbehandlingsavdelning 
 • onkologmottagningar 

Den primära behandlingen vid tjock- och ändtarmscancer är operation. Ibland är det nödvändigt att göra en stomioperation. Det innebär att tarmen mynnar ut i ett hål på magen där avföringen samlas i en stomipåse. Operationer vid tjock- och ändtarmcancer görs på kirurgkliniker runt om i regionen. Sju sjukhus opererar tjocktarmscancer och fyra ändtarmscancer. Avancerade operationer görs vid Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strålbehandling ges endast till vissa patienter med ändtarmscancer. Både strålning och operation kompletteras ibland med cellgiftsbehandling.
Läs mer om hur vård av tjock- och ändtarmscancer i Västra sjukvårdsregionen är organiserad här.

Femårsöverlevnaden för patienter med tjock- och ändtarmscancer är cirka 60-65 procentMed tidig upptäckt kan dock nästan alla patienter botas. Därför pågår just nu en nationell screeningstudie som omfattar 200 000 patienter. Målet är att ta reda på vilken screeningmetod som fungerar bäst – koloskopisk undersökning eller avföringsprov. Både Västra Götalandsregionen och Region Halland deltar. 
Läs mer om studien här.   

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Analysarbete och planering inför kommande standardiserat vårdförlopp.  
 • Framtagning av en gemensam Min vårdplan inom regionen. 
 • Dialogturné på samtliga sjukhus. 
 • Införande av strukturerade svarsmallar för PAD-svar och röntgenutredning och framtagning och införande av strukturerad operationsberättelse.
 • Införande av förebyggande sjukpenning, i samarbete med Försäkringskassan. 

Regionala processägare

Dan Asplund

regional processägare tjock- och ändtarmscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stefan Skullman

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Susanne Ottosson

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst

 

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst

 

Patientrepresentanter

Mia Boqvist Olsson

Patient/närståendeföreträdare

ILCO

Vuokko Elner

patient/närståendeföreträdare

ILCO

Faktaägare: Stefan Skullman, kirurg, regional processägare tjock- och ändtarmscancer

Sidan uppdaterad: 17 februari 2017