Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Stefan Skullman, kirurg vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 3 maj 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 3 maj 2018

Regionalt