MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp.

Regional patientinformation

 

Regional baslinjemätning för SVF

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Regional baslinjemätning för tjock- och ändtarmscancer 2015-10-02 (pdf, nytt fönster)


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare standardiserade vårdförlopp
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 9 januari 2020

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 9 januari 2020