Regional vårdprocess cancer i urinblåsa och urinvägar

Varje år får runt 400 personer i Västra sjukvårdsregionen cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Vårdprocessen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Patienter med misstänkt cancer i urinblåsa och urinvägar i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i urologi, som finns på samtliga sjukhus i regionen. Det allra vanligaste symptomet är synligt blod i urinen. Utredning inkluderar undersökning av urinblåsan, så kallad cystoskopi, samt datortomografi av njurar och övre urinvägar. 

Sedan hösten 2015 har det införts standardiserat vårdförlopp för personer med synligt blod i urinen som är över 50 år. Målet är att man skyndsamt ska utreda dessa personer, inom 7 dagar. Väntetiderna har kortats, men vi har ännu inte kunnat uppfylla de korta väntetiderna hos alla som utreds.

Den initiala behandlingen görs på alla sjukhus i regionen och består av en bortskrapning via urinröret av hela eller del av blåstumören, via urinröret, så kallad TURB (transuretral resektion av blåsa). Vid mer avancerad tumör, muskelinvasiv sjukdom, behöver ibland hela blåsan opereras bort via så kallad cystektomi. Dessa operationer görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid avancerad sjukdom kan även strålning och onkologisk behandling behövas, vilket även kan ges på Skaraborgs Sjukhus och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, utöver Sahlgrenska. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagning av en regional medicinsk riktlinje.
  • Analys av de satta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och urinvägar.

 

Regional processägare

porträtt

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer, urolog, Med dr, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Helene Hagman

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst