Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes av RCC i samverkan 2018. I juni 2019 infördes ett förtydligande i kodningsvägledningen. Det rör kodningen vid BCG- och mitomycinbehandling.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för urinblåsecancer (26 mars 2015)

Om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. 

Regionalt anpassad patientinformation