MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 12 november 2019