Nationell kvalitetsregistergrupp njurcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Börje Ljungberg

urolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Ledamöter

Ann-Helen Scherman Plogell

urolog

Södersjukhuset

Annika Håkansson

onkolog

Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund

Benny Holmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Britt-Inger Dahlin

sjuksköterska

Norrlands Universitetssjukhus

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Janos Vasko

patolog

Norrlands universitetssjukhus

Lars Beckman

onkolog

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Per Lindblad

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Peter Elfving

urolog

Skånes Universitetssjukhus

Stina Christensen

urolog

Vrinnevisjukhuset

Sven Lundstam

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulf Lönn

onkolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Ulrika Harmenberg

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Åsa Jellvert

regional processägare njurcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Centralpersonuppgiftansvarig myndighet (CPUA)

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse, Personuppgiftsombud (PUO) jurist
Daniel Håkansson

Patientrepresentant

Jörgen Jehander

Ordf njurcancerföreningen

 

Stödjande RCC

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm — Gotland

Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands UniversitetssjukhusBörje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017