MENY

Regional vårdprocess njurcancer

Varje år får runt 200 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen njurcancer. Vårdprocessen för njurcancer arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning för dessa patienter.

Hälften av alla fall av njurcancer upptäcks genom olika symtom, till exempel blod i urinen, och hälften upptäcks när bilddiagnostik görs på grund av andra besvär. Utredning gör på urologkliniker vid sjukhusen runt om i regionen. Sjukdomen behandlas i första hand kirurgiskt eller med hjälp av bromsmediciner, så kallade målinriktade läkemedel. Operationer av njurcancer sker vid:

  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Uddevalla sjukhus
  • Hallands sjukhus, Varberg.

Mer avancerade operationer görs bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onkologisk behandling ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Aktuellt arbete: 

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Mallar för datauttag från Nationellt kvalitetsregister för njurcancer och webbaserad visning av data. 
  • Framtagning av Min vårdplan.
  • Tre arbetsgrupper på njurcancermottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar med kortare väntetider, förbättrad muntlig och skriftlig information och sex och samlevnad. Grupperna bildades efter ett projekt med Upplevelseböcker bland medarbetare och patienter. 

Läs mer om verksamhetsutveckling med Upplevelseböcker på njurcancermottagningen här. 

Regionala processägare

Magnus Fovaeus

regional processägare njurcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Jellvert

regional processägare njurcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

 

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Magnus Fovaeus, urolog, regional processägare njurcancer

Sidan uppdaterad: 17 augusti 2018