Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

Ordförande, registerhållare

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urologrepresentant

Urologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Erika Jonsson

onkologrepresentant

Onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog representant

Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

onkolog representant

Onkologkliniken, Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Georg Jancke

urolog

Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Johan Johansson

urolog suppleant

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Kalmar

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

Petter Kollberg

urolog suppleant

Skånevård SUND

Anna-Karin Lind

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Ulf Lönn

Onkologrepresentant

Linköping universitetssjukhus

Helena Thulin

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Gun Danielsson

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Markus Johansson

Urologsuppleant

Sundsvalls sjukhus

Magdalena Cwikiel

onkolog representant

Onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Rossander

urologsuppleant

Kungsbacka sjukhus

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

regional processägare urinblåsecancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt-Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

informatiker

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 28 november 2017