Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Viveka Ströck, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017