Kalender för RCC Väst


2
DEC
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


4
DEC
2020

Samverkan

Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Tid: 4 december 2020 15:00 - 16:00
Plats: www.cancercentrum.se

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder, för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?


9
DEC
2020

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 9 december 2020 14:30 - 15:30
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


15
DEC
2020

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 15 december 2020 14:30 - 15:30
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


21
JAN
2021

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 21 januari 2021
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


26
JAN
2021

Väst

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.