Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp

Kursen är generell och vänder sig till alla er som
arbetar aktivt med införandet och utvecklingen
av standardiserade vårdförlopp i regionen.

4 april 08:30 - 5 april 16:00

Quality Hotel 11

Inbjudan (pdf)
Anmäl dig senast 17 mars via Regionakalendern

Utbildningens innehåll

Exempel på områden som kursen innehåller är grundinformation om satsningen, patientperspektiv och primärvårdsinsatser, roller i SVF-arbetet, registrering och uppföljning av patientprocesser. I kursen ingår såväl informationspass och gruppdiskussioner som kunskapsutbyte mellan olika enheter och vårdförlopp.

Sidan uppdaterad: 1 februari 2017