Livesända presentationer av cancervårdsprocesserna

Regionala processägare, omvårdnadsrepresentanter och patient- och närståendeföreträdare delar med sig av arbetet som gjorts under året.

Tid: 6 december 08:00 - 15:00

Plats: Livesänds via länk

Regionalt cancercentrum väst bjuder in till att ta del av de arbete som har skett i de regionala processgrupperna inom cancervården via livesändning. Målgrupp för inbjudan är chefer och personal inom cancervården.

Om du är intresserad att delta via länk så anmäl dig till pernilla.lembing@rccvast.se senast den 30 november 2019.