Patienter och medarbetare i workshop om bättre lymfomvård

Sidan publicerades 8 november 2012

Hur kan vården förbättras med hjälp av erfarenheter och upplevelser från patienter, närstående och medarbetare? Det var frågan vid en workshop som anordnades i lymfomprocessen nyligen.

Det blev livliga och berörande samtal om stort och smått när ett tjugotal patienter, närstående och vårdmedarbetare med anknytning till lymfomvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset möttes i en första workshop.

Mötet var en del i ett pågående pilotprojekt där en ny Upplevelsebok testats för att fånga upp erfarenheter och upplevelser från vården, både från patienter och personal Tanken var att, till skillnad från traditionella enkäter, ta tillvara alla inblandades erfarenheter och tillsammans komma fram till gemensamma nämnare.

Erfarenheter och upplevelser från drygt 20 ifyllda Upplevelseböcker låg till grund för mötet. Anna Ringheim och Anna-Karin Dahl, ledde tillsammans med patientrepresentanterna Gerd de Neergaard och Elsebritt Jarfelt arbetet. De hade sammanställt och gjort en "väggtidning" av det som kommit in via Upplevelseböckerna, och som sedan kunde fyllas på med synpunkter från mötet.

Mycket kom att handla om information och kommunikation. Bland annat efterlystes mer information via internet, man önskade en hemsida med bland annat FAQ (frequently asked questions).

Foto: Lasse Nyman

Efter en presentationsrunda vidtog sedan gruppvisa samtal om det som kommit fram. Och det fanns mycket som berörde och engagerade både patienter och medarbetare.

– När man fått sin diagnos har man ett stort behov av att få mer information och man läser allt möjligt på nätet med uppgifter som man inte vet om man kan lita på. Då vore det väldigt bra med saklig information från er i lymfomvården, menade en av patienterna.

– Det kan till exempel handla om vanliga biverkningar, nu upptäckte jag det ena efter det andra på egen hand, sa en annan.

Samtalen handlade också om hur man blir mottagen. Att få besked om att det kan bli förseningar när man sitter i väntrummet var en sak som kom upp och olika lösningar diskuterades.

Hur viktigt är det att man får en kontinuitet och får träffa samma medarbetare? Det fanns både för- och nackdelar med att till exempel ha flera olika läkare. Personalen hade lite dåligt samvete för bristen på läkarkontinuitet men från patienterna framhölls att tryggheten framför allt bestod i att man sköttes av ett team.

– Hur bra är vården på att hålla reda på vilka blodprover som är tagna, undrade en av patienterna. Hur kan samverkan och informationsöverföring förbättras så att man inte behöver ta om prover och göra undersökningar som man nyss gjort på annat håll?

Efter intressanta och ingående diskussioner enades gruppen om att vi tillsammans ska arbeta vidare särskilt med ett antal informationsfrågor: Språket i en broschyr och i en kallelse ska ses över och man ska se vilka möjligheter det finns ett ge bättre information om olika sjukdomar och diagnoser via webben. Ett systematiskt arbete med närstående samt psykosocialt stöd stod också högt på listan.

Ett uppföljande möte med patienter och personal ska ordnas i januari.

– Ett jättebra möte som har gett mig en hel del uppslag och aha-upplevelser, tyckte Herman Nilsson-Ehle, regional processägare för lymfomprocessen och överläkare på Sahlgrenska.

– Vi har lärt oss massor i dag. Det har varit en otroligt bra genomgång där ingen fråga har varit för stor eller för liten. Nu ska vi ta hem det och jobba hemma hos oss.

Foto: Lasse NymanPatienten Malin Edvardsson och hennes make Björn var också nöjda med mötet:

– En jättebra dag, tyckte Malin Edvardsson. Mycket bra att få framföra sina synpunkter och bli lyssnad på, på riktigt.

Hon påpekade att hon varit väldigt nöjd med vården hon fått på hematologen.

Björn Edvardsson gillade upplägget på workshopen:
– Positivt att det var så många olika personalgrupper representerade. Här fanns alla med. Det är viktigt att mötas och kunna samtala på det här viset.

Foto: Lasse NymanMiriam Feldt är sektionsledare på vårdavdelning 141.

– Ett trevligt möte. Jag var lite skeptisk innan men det har varit över förväntan.
Det är mycket intressant att höra vad patienterna berättar.

Miriam har själv fyllt i en Upplevelsebok:

– Jag fyllde i en del som jag kommit att tänka på under en vecka. Det har inte varit betungande, och jag tror att det är ett bra sätt att fånga in erfarenheter.

– Det har kommit upp många så saker som kan bli förbättringar. Inga stora revolutionerande saker, men många små saker.

Överlag var kommentarerna positiva när mötet utvärderades. Här är ett axplock:

Bra att sitta i grupp och diskutera.
Bra med gruppdiskussioner, spridning föder idéer.
Bra blandning patienter/personal.
Bra att höra hur patienten upplever samma fråga som personalen har. Så olika det kan vara.
Trevligt, känns bra att bli lyssnad på/få framföra sina åsikter.
Högt i tak, bra dialog.

Text och foto: Lasse Nyman