Första mötet med patient- och närståendeföreträdarråd

Sidan publicerades 17 april 2013

Det nybildade patient- och närståendeföreträdarrådet (PNP-rådet) inom Regionalt cancercentrum väst har nu haft sitt första möte.

Rådet består av människor som haft eller har cancer samt närstående till cancerdrabbade. Deltagarna representerar inte en specifik diagnosgrupp utan stöttar RCC Väst med en holistisk syn från verkligheten och egna erfarenheter.

– PNP-rådet blir en mycket viktig resurs i utvecklingen av den västsvenska cancervården, säger Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst.

PNP-rådet leds av Bodil Dower, som arbetar på RCC Väst, bland annat med satsningen ”Livshändelsen att få cancer”.

– De erfarenheter som deltagarna i PNP-rådet bär med sig är oerhört värdefulla, säger Bodil Dower. Jag tror att rådet kan bli ett bra bollplank till många av de projekt och satsningar som pågår i de olika cancerprocesserna. Med tanke på den kämparglöd som finns i gruppen tror jag även att vi kommer att bidra med nya förslag på förbättringar av cancervården.

Nyligen hölls det första mötet som handlade mycket om att lära känna varandra. Deltagarna delade med sig av sina tankar och känslor de haft under cancerresan, med både lite ”ris och ros” till vården samt andra myndigheter som även de är viktiga i rehabiliteringsprocessen. Det var ett möte där ingen lämnades oberörd! Vidare diskuterades deltagarnas förväntningar på rådet.

– Det finns mycket som PNP-rådet kan engagera sig i. Vi kommer att träffas ungefär varannan månad, berättar Bodil Dower. Inledningsvis kommer vi att gemensamt kartlägga vilka som ska bli våra första fokusområden.


PNP-rådet (PNP står för patient- och närståendeperspektiv) består i dag av följande personer (fler personer kommer att ingå i gruppen):

  • Katarina Andrén
  • Lina Baldenäs
  • Gerd de Neergaard
  • Bodil Dower
  • Alexander Johansson
  • Conny Johansson
  • Sylwa Johansson
  • Ingrid Kössler
  • Katarina Strömberg