Allt färre västsvenska kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer

Sidan publicerades 23 april 2013

Antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer minskar i Västsverige samtidigt som allt fler deltar i den organiserade cellprovtagningen.

– Vi skördar nu frukterna av många års intensivt och framgångsrikt arbete i den västsvenska vården, säger överläkare Björn Strander, Regionalt cancercentrum väst.

Den organiserade cellprovtagningen – screeningen mot livmoderhalscancer – har under 2000-talet utvecklats i västra Sverige. Syftet med provtagningen är att upptäcka tidiga cellförändringar.
– Genom cellprovtagningen kan vi upptäcka, och åtgärda, förändringar innan de hinner utvecklas till cancer, säger Björn Strander. Att delta i cellprovtagningen är det absolut säkraste sättet för kvinnor att skydda sig mot den här formen av cancer.

Målmedvetet arbete

I slutet av 1900-talet såg statistiken inte så bra ut för västra Sverige. I Västra Götaland låg insjuknandet i livmoderhalscancer högre än riksgenomsnittet.

– Vi har sedan dess arbetat mycket målmedvetet med att göra det lättare för kvinnorna att ta cellprov, säger Björn Strander. Bland annat genom att hela tiden utveckla våra system för inbjudningar. Det har aldrig varit så enkelt som nu att få en tid som passar, och det är en av orsakerna till att nu allt fler kommer till provtagningarna.

En som märker att kvinnorna uppskattar de förbättrade inbjudningarna är barnmorskan Katarina Askerdal vid barnmorskemottagningen Kungshöjd, i Göteborg.

Fler kommer till provtagning

– Vi ser att fler kommer till provtagning när det är enkelt att omboka om tiden inte passar, säger hon. Det ger oss också möjlighet att arbeta mer effektivt och vi tappar mindre tid på att kvinnorna uteblir.
Genom utveckling av ett kvalitetsregister kring cellprovtagningen kan också deltagandet och kvaliteten i provtagningarna följas upp.
I en rapport från kvalitetsregistret kan man nu visa på kraftiga förbättringar.

Glädjande siffror

– Det är mycket glädjande att siffrorna visar att insjuknandet i livmoderhalscancer minskat i Västra Götaland och att vi nu ligger tydligt under riksgenomsnittet, säger Björn Strander.
År 2000 insjuknade årligen 12 av 100 000 kvinnor i Västra Götaland och 2012 var motsvarande siffra 7 av 100 000.

För Hallands del går det inte att med statistiskt säkerhet utläsa om det skett någon förändring.
– Men Halland låg sedan tidigare mycket bra till, faktiskt på de nivåer som Västra Götaland nu har lyckats komma ner till, säger Björn Strander.
Rapporten visar också att deltagande i cellprovtagningarna har ökat i västra Sverige.

Uppryckning i Göteborg

– Vi ser en successiv ökning i deltagandet i hela västra Sverige, säger Björn Strander. Göteborgsområdet har gjort en fantastisk uppryckning med hela 10 procentenheter.
Den uppmärksammade satsningen Ta med en vän lyckades höja deltagandet i provtagningen markant i Göteborgs nordöstra delar.
– Resultaten i rapporten talar för att effekterna av projektet håller i sig, vilket är mycket glädjande.


Statistikbilaga Pressmeddelande.pdf