Stort intresse för Västsvenska bröstcancerdagarna

Sidan publicerades 24 april 2013

Fler än någonsin förut kom till årets Västsvenska bröstcancerdagar. De runt 120 mötesdeltagarna fick bland annat senaste nytt om de nationella riktlinjerna och om hur bröstcancer ska följas upp i regionen.

Regionala processägarna Stig Holmberg och Zakaria Einbeigi hälsade välkomna. Stig berättade om hur bröstcancerdagarna har utvecklats och kommit att locka allt fler deltagare från hela sjukvårdsregionen och från många olika yrkesgrupper.

– Det är särskilt roligt att vi nu också har patientrepresentanter med på dagarna, sade han.

Under dagen talade Håkan Hallberg och Ann-Chatrin Edvinsson om plastikkirurgi och visade bland annat hur slutresultatet i en bröstrekonstruktion påverkas av hur de tidigare kirurgiska åtgärderna har genomförts.

Ann Thurin Kjellberg föreläste om fertilitet vid bröstcancer, och Stig Holmberg, Zakaria Einbeigi och Ann-Chatrin Edvinsson talade om den regionala uppföljningen, och hur arbete ska bedrivas med checklista, frågeformulär och den nyligen framtagna informationsskriften Rosa Boken, som ska delas ut till alla kvinnor i västra sjukvårdsregionen som får diagnosen bröstcancer.

Det beslutades att de regionala processägarna ska sätta samman en informationstext kring uppföljningen för bröstcancerpatienter, som patientföreningarna kan använda i sina organisationer.

Västsvenska bröstcancerdagarna gav också rikliga möjligheter till samtal och gruppdiskussioner kring aktuella frågor för den västsvenska bröstcancervården. Patientföreträdarna var mycket nöjda med dagarna.

– Det är väldigt viktigt att vi kan träffas på det här viset, och diskutera och lära av varandra, säger Zakaria Einbeigi.

Västsvenska bröstcancerdagarna arrangerades av Regionalt cancercentrum väst. Nästa år kommer Västsvenska bröstcancerdagarna att hållas i Varberg.