Myelomregistret i New England Journal of Medicine

Sidan publicerades 3 december 2013

När ska man inleda behandling vid myelom? Det är en central fråga för att fler patienter ska överleva längre. Ny statistik från Myelomregistret kan nu ge viktiga ledtrådar till hur sjukdomen utvecklas. Resultatet publicerades nyligen NEJM.

Nästan var tredje patient med asymtomatiska myelom tillhör en högriskgrupp vad gäller risk att gå in den vårdkrävande fasen av sin sjukdom. Så sker även inom två år efter diagnos i över hälften av fallen. Det framkommer i den nya statistiken från Myelomregistret som publiceras i oktobernumret av New England Journal of Medicine.


Bakom artikel står Sigurdur Y Kristinsson, professor i hematologi vid University of Iceland, Erik Holmberg statistiker vid Regionalt cancercentrum väst och Cecilie Blimark, hematolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, forskare vid Göteborgs universitet och processägare vid Regionalt cancercentrum väst.

– Myelomregistret har funnits sedan 2008 och drivs med stöd av Regionalt cancercentrum väst. Nu har det börja mogna så pass att det finns data av både nationellt och internationellt intresse, säger Cecilie Blimark.

– Det känns jätteroligt att data i registret har blivit så mogna och användbara att de kan användas i den här typen av internationella publikationer, säger Erik Holmberg.


Myelom är en tumörsjukdom som uppstår i benmärgen och beror på att plasmaceller börjar dela sig okontrollerat och tränga undan andra blodgivande celler. Sjukdomen brukar delas in i två stadier:
* En asymptomatisk fas som vanligtvis inte kräver behandling.
* En symptomatiskt fas där sjukdomen har skapat olika symtom eller rubbningar i kroppens funktioner som kräver medicinsk behandling i form av till exempel cellgifter, strålning eller blodtransfusioner.


Patienter kan alltså leva en längre eller kortare tid utan symptom. Praxis har tidigare varit att sätta in behandling när sjukdomen går in i ett symptomatiskt skede. Men enligt en ny studie skulle prognosen för patienter i en högriskgrupp förbättras om de får tidigare behandling, och det är en sådan studie som författarna kommenterar.

– När Matteos studie kom kritiserades den eftersom man inte kunde redovisa hur stor den tänkta högriskgruppen är. Därför har vi gjort en studie där vi har undersökt just det. Eftersom vi har populationsregister har vi kunnat ta fram konkreta siffror. En stor styrka hos det svenska myelomregistret är att täckningsgraden är så hög (96 procent) att vi kan anse att data är populationsbaserade, säger Cecilie Blimark.


Vilka patienter som tillhör högriskgruppen beror bland annat på hur andelen M-proteiner i blodet och hur stor del av benmärgen som består av plasmaceller.
– Det är naturligtvis relevant att ta reda på hur många patienter som berörs och som i så fall kan behöva tidigare behandling. Enligt vår studie tillhör nästan 30 procent av alla asymtomatiska myelom en högriskgrupp och 56 procent av dem progredierar till symptomatiskt myelom inom två år efter diagnos, säger Cecilie Blimark.

 

Läs hela kommentaren "Treatment for Hight-Risk Smoldering Myeloma” i Länk till The New England Journal of Medicine, NEJM.

Läs mer om registerforskning inom RCC