Ny film ska hjälpa läkare att hålla svåra samtal

Sidan publicerades 9 december 2013

Att hålla samtal med svårt sjuka patienter som går in i ett palliativt skede kan vara tufft. Nu finns en instruktionsfilm där läkare och sjuksköterskor kan få värdefulla tips kring vad man ska tänka på i svåra – och nödvändiga – samtal med patienter och anhöriga.

Filmen lanserades på måndagen vid en premiärvisning vid Östra sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den riktar sig i första hand till läkare på sjukhus och inom primärvården, men även till sjuksköterskor eller undersköterskor som deltar vid så kallade brytpunktsamtal, alltså samtal mellan ansvariga läkare och patient om det medicinska beslutet att övergå till ett palliativt skede.

Bilden visar en stilbild på Maria Taranger från filmen
Det är svårt för oss alla att inse att livet tar slut. Jag tror att många läkare drar sig för att hålla den här typen av samtal. Man har blivit läkare för att bota. Då kan det kännas som ett misslyckande när det inte går att vända sjukdomsförloppet, som att man inte har något mer att erbjuda. Det är just den bilden vi vill komma ifrån. Det finns alltid något vi kan hjälpa till med och det är viktigt att säga, menar Maria Taranger.

Hon är överläkare, sektionschef på två avdelningar för medicinsk, geriatrisk och akut vård vid Östra Sjukhuset/ Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av fyra projektledare för den nya filmen som hon också medverkar i. Idén föddes för flera år sedan och stärktes ytterligare när hon gick en kurs i att hålla svåra samtal förra året.

– Man får väldigt lite träning i den här typen av samtal under läkarutbildningen, så jag tror att det finns ett stort behov att få stöd och lära sig mer. Även inom samtal finns det tips och tekniker som underlättar. Får man redskap blir man inte lika rädd. Man slösar inte bort en människas sista tid i livet. Ofta är det omvårdnadspersonalen som uppfattar behovet av den här typen av samtal, men det är upp till läkaren att ta sitt ansvar, säger hon.

Varje år avlider 90 000 människor i Sverige. De allra flest dödsfall kommer inte alls som någon överraskning för vårdpersonalen. Över 80 procent är helt väntade.

– Därför borde vi ha goda möjligheter att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt. Men olika saker är viktiga för olika människor. Patienten måste ju själv få vara med att planera. Därför blir brytpunktssamtalet nödvändigt och helt avgörande, säger Maria Taranger.

Regionalt cancercentrum väst är en av huvudfinansiärerna bakom filmen, som har producerats tillsammans med VG-regionen, Palliativregistret, Äldresatsningen och Öckerö kommun.

Utöver medarbetare vid Östra sjukhuset/Sahlgrenska sjukhuset, medverkar även två skådespelare, samt medarbetare från hemsjukvården i Öckerö kommun.

Se filmen här

 

Text: Karin Allander