Intressanta samtal på välbesökt kolposkopistseminarium

Sidan publicerades 7 februari 2013

Hur ska olika former av cellförändringar utredas och behandlas? När ska man ta bort förändringen och när är det bättre att vänta och se? Det blev många intressanta samtal när ett 70-tal medarbetare från den västsvenska vården nyligen samlades till kolposkopistseminarium arrangerat av Regionalt cancercentrum väst.

Björn Strander

Fokus på heldagsmötet låg på att ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper, berättar Björn Strander, regional processägare för cervixcancerprevention:

– Det är viktigt att komma samman på det här viset och prata med varandra och få en gemensam bild av utvecklingen inom cervixcancerprevention och behandlingen av de cellförändringar vi hittar.

Ett 50-tal gynekologer som arbetar med kolposkopi fanns med på mötet.

Utrustade med mentometerknappar fick de bland annat ta ställning till olika patientfall och ”rösta” om vilken handläggning som är lämpligast.

Björn Strander presenterade fallen och ledde samtalen kring lämpliga åtgärder.

– På det här viset kan vi på ett väldigt konkret sätt diskutera olika behandlingsalternativ av cellförändringar och diskutera hur långt vårdprogram ger vägledning och när klinisk kunskap och värdering måste vägas in, säger han.

Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är Sveriges främsta forskare kring cervixcancer och graviditet. Hon gav en intressant överblick över vilken kunskap som finns inom området. Hennes föreläsning gav underlag till en engagerad frågestund kring villkoren för att utreda avvikelser och utföra behandlingar på gravida kvinnor.

Under dagen gick man också bland annat igenom förändringar som diskuteras i det regionala vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Christina Björkenfeldt från SkaS Skövde, är med i processgruppen för cervixcancerscreening. Hon redogjorde för nyheter bland annat när det gäller säker expektans – det vill säga att med minimala risker för kvinnan avvakta med behandling av vissa cellförändringar.

På programmet stod också bland annat dysplasibehandling och prematurbörd och att öka deltagandet i cervixcancerscreeningen.

– Vi är mycket glada över att så många kom och det stora engagemang som deltagarna visade, säger Björn Strander.

Utöver kolposkopikunniga gynekologer deltog barnmorskor och medarbetare vid patologilaboratorier på kolposkopistseminariet.