Ny information om fast vårdkontakt och second opinion

Sidan publicerades 13 februari 2013

Vårdpersonal ska informera patienter om rätten till fast vårdkontakt och ny medicinsk bedömning. Cancervården har en ambition att vara patientfokuserad. Nu finns här ny information för att de som möter cancerpatienter ska bli extra bra på att informera.

Vi har inga särskilda rättighetslagar i den svenska hälso- och sjukvården. För att förtydliga patienternas rättigheter och stärka deras möjligheter till inflytande över sin egen vård skärptes lagstiftningen år 2010. Lagändringen innebär att de som arbetar inom vården ska informera patienterna om rätten till en fast vårdkontakt och en ny medicinsk bedömning.

För att de som möter patienter med cancer ska bli extra bra på att ge denna information har vi samlat material och länkar på en särskild sida om patientens rättigheter.

Här kan du läsa mer