Västsvenska satsningar på välbesökt nationell inspirationsdag

Sidan publicerades 22 februari 2013

Runt 300 personer engagerade i den svenska cancervården mötte upp när SKL och Socialdepartementet bjöd in till inspirationsdag. Ett fullspäckat program bjöd på presentationer från hela landet. Västra Sverige bidrog bland annat med berättelser om hur patienterfarenheter fångas upp via Upplevelseboken, cancerrehabilitering, ny teknik som kortar väntetider i hudcancervården och nya sätt att se på vårdprocesserna genom systemdynamisk modulering.

Socialminister Göran Hägglund inledde dagen tillsammans med SKL:s Göran Stiernstedt och Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

– Jag följer utvecklingen inom de regionala cancercentrumen med största intresse, sa socialminister Göran Hägglund bland annat. Jag ser att mycket har gjorts, men mycket arbete återstår.

– Jag är glad att vi påbörjat denna våg av förbättringar på cancerns ocean, sa Mats Eriksson. Med regionalt samarbete och gemensamma lösningar för en jämlik vård. Det är en utmaning, nyttigt och lärorikt, men framför allt är det nödvändigt. Och vi måste ha patientfokus.

Deltagarna kunde under dagen ta del av bland annat följande ämnen:

  • Snabbspår – från symtom till diagnos inom 15 dagar!
  • Regionalt cancercentrum sydöst – Utveckling i patienternas tjänst.
  • Patienternas Kontaktsjuksköterska – Var god och dröj inte!
  • Individuell vårdplan, för allas bästa!
  • Nationella vårdprogram – Hur gör vi så att fler användare nAppar?
  • Hur får vi fler att komma? Om screening med mammografi och gynekologisk cellprovtagning.
  • Är det värt besväret att undersöka grovtarmen på 100 000 60-åriga svenskar varje år?
  • Varje förslösad läkemedelskrona är en stöld från patienterna!

Herman Nilsson-Ehle, regional processägare för den västsvenska lymfomvården, berättade tillsammans med Anna Ringheim, Malin Edvardsson, Anna-Karin Dahl och Nils Conradi om RCC Västs arbete och om hur man använder en speciellt framtagen Upplevelsebok för att fånga patienters och medarbetares erfarenheter.

– Jag har jobbat som läkare i 34 år och det här är för mig något fullständigt nytt. Och det är både spännande och lärorikt, sa han bland annat.

Malin Edvardsson som är lymfompatient har varit med i arbetet:

– Det har varit mycket intressant, sa hon. Att få se att våra tankar från Upplevelseböckerna tas på allvar och diskuteras. Och att det händer saker runt det vi uppmärksammat. 

Projektet med systemdynamisk modulering, som bedrivs i Västra Götalandsregionen, presenterades av Paul Holmström, Bengt Bergman och Stefan Hallberg.

Det halländska utvecklingsprojektet för en bättre cancerrehabilitering beskrevs av Patrik Göransson, Kajsa Smith och Elinore Börjesson.

Om hur melanom kan behandlas tidigare med hjälp av en smartphone-app berättade John Paoli, Alexander Börve och Lina Baldenäs.
Här kan du läsa mer om det