Film berättar om Cytburken

Sidan publicerades 28 januari 2013

En film som berättar om fördelarna med Cytburken finns nu publicerad här på rccvast.se.

filmen intervjuas en barnmorska, en läkare och en undersköterska om hur de använder databasen som personöversikt i den kliniska vardagen. Björn Strander, regional processägare för cervixcancerprevention, berättar om hur Cytburken fungerar som kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention består av två delregister: processregistret och analysregistret, där Cytburken är arbetsnamnet för processregistret.

Cytburken, består av två delar: Kvalitetsregister och Personöversikt. Cytburken Kvalitetsregister möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovstagning och cervixcancerprevention. Cytburken Personöversikt är ett användargränssnitt som används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård av patienter. Registren innehåller endast data kring de kvinnor som inte har meddelat utträde ur respektive databas.


Här kan du se filmen!