Premiär för ny utbildning för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 28 januari 2013

Förväntan och engagemang är nog de två ord som bäst beskriver stämningen bland de 16 sjuksköterskor från den västsvenska cancervården som häromdagen samlades för introduktionsträff för den nya utbildningen för kontaktsjuksköterskor.

Första "klasskortet" i den nya utbildningen.

Utbildningen är speciellt framtagen för att möta patienternas behov och har formats i ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och syd, Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet. Den riktar sig både till de som i dag arbetar som kontaktsjuksköterskor och de som är påtänkta i den rollen. 16 deltagare kommer från Västra sjukvårdsregionen och 16 från den södra.

Från Regionalt cancercentrum västs sida har Frida Smith och Ann-Sofi Isaksson varit med och skapat den nya utbildningen.

– Det känns jättebra att vi nu kommer igång efter ett långt och noggrant förberedelsearbete, tyckte Frida Smith.

Utbildningen går på halvfart och omfattar 30 högskolepoäng som deltagarna alltså läser in under ett år. Det blir såväl självstudier framför datorn, seminarier och föreläsningar och internat.

– Vi har utformat utbildningen så att det ska bli så lätt som möjligt att följa den trots att man arbetar, säger Frida Smith.

De 16 studenterna fick berätta vad de har för förväntningar på utbildningen. Bland det som togs upp var att bli styrkt i rollen som kontaktsjuksköterska, att lära mer om onkologi, att bilda nätverk med andra kontaktsjuksköterskor och lära av varandra, samt att få verktyg både för utveckling och för att bli ett ännu bättre stöd för patienterna.

– Ni har höga förväntningar, och mycket av det här stämmer med hur vi har tänkt när vi har lagt upp utbildningen, sa Ann-Sofi Isaksson.

Utbildningen för kontaktsjuksköterskor har fyra kursdelar om vardera 7,5 högskolepoäng:

  • Allmän Onkologi
  • Kontaktsjuksköterskans omvårdnad i cancervården
  • Förbättringskunskap
  • Ett eget utvecklingsarbete

Introduktionsdagen inleddes med att Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst, berättade om verksamheten och vilka tankar som ligger bakom när man arbetar för att stödja utvecklingen av cancervården i västra Sverige.

Viktigt med självbestämmande

– En av de viktigaste aspekterna i vårt arbete är att tillskriva människor självbestämmande. Vi får aldrig ta ifrån människor deras erfarenheter och måste alltid utgå från att människor har kompetens att bestämma själva. Detta, menade Nils Conradi, gäller både i relation till patienter och närstående men också när man bedriver förändrings- och utvecklingsarbete i vården.

Han beskrev arbetet i Regionalt cancercentrum väst som en akvedukt där patientens resa genom vården sker högst uppe och där målet är att den ska ”rinna på” så smidigt som möjligt.

– Varje valv i akvedukten stödjer de ovanför. Och närmast patienten finns de olika vårdteamen. Det kan aldrig ske några förbättringar om inte de är engagerade.

Alla kontaktsjuksköterskor behöver kanske inte gå en sådan här omfattande utbildning, menade Nils Conradi:

– Men ni blir ”spjutspetsar” och en utvecklande kraft när vi nu satsar på att utveckla rollen som kontaktsjuksköterska, sa han till kursdeltagarna.

 

Alla ska ha kontaktsjuksköterska

Gunnar Eckerdal är regional processägare för Cancervårdsprocessen där man i sitt regionala vårdprogram slagit fast att alla cancerpatienter ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska.

Han berättade om bakgrunden, och att det inte är ”fritt valt arbete”.

– Såväl i lagtext, vårt vårdprogram som från nationellt håll slås det fast att det här krävs/behövs. Vårt mål är att 80 procent av alla cancerpatienter har en namngiven kontaktsjuksköterska när vi på nytt mäter detta i slutet av året.

Gunnar Eckerdal redogjorde för de beskrivningar som finns av vad en kontaktsjuksköterska är. Bland annat att en patient har en, högst två kontaktsjuksköterskor.

– Patienterna vill inte ha en lista med olika namn eller en funktion. Det ska vara en person som jag kan skapa en relation med och som känner till min bakgrund.

Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig på särskilda tider och kunna nås via ett direktnummer.

Kursdeltagarna fick också en närmare presentation av de fyra kursdelar som de ska följa under det kommande året.

 

Allmän onkologi via Lära Nära

Kursen i onkologi kommer till största delen att ges via internet och den lärplattform som utvecklas i Skåne – Lära Nära. Jan Degerfält har arbetat med utbildning inom onkologi i många år och har och utvecklat lärplattformen Lära Nära.

Han visade och berättade hur de olika delarna i Lära Nära-plattformen används. Deltagarna kan där, via dator lyssna på föreläsningar och läsa in material. De kan också göra inlämningsuppgifter och svara på frågor som sedan bedöms av ett lärarlag. Via ett forum kan de drygt 30 deltagarna hålla kontakt med varandra.

 

Kontaktsjuksköterskans omvårdnad i cancervården

Den andra delkursen handlar om omvårdnad och ges i form av ett tre koncentrerade kurstillfällen med mellanliggande självstudier. Kursen utgår från den nationella cancerstrategin.

 

Förbättringskunskap och eget projekt

Hösten kommer att fokuseras på hur man kan utveckla vården. Centre for Healthcare Improvements (CHI) vid Chalmers ger en delkurs som handlar om förändring och utveckling. Svante Lifvergren från CHI berättade om kursen.

– Vi tror att det är viktigt att kombinera den professionella omvårdnadskunskap ni har med förbättringskunskap för att det lyckas med förbättringsprojekt i vården, sa han.

Under hösten kommer deltagarna dels att få teoretiska kunskaper om hur man utvecklar och förbättrar, dels genomföra ett eget utvecklingsprojekt på hemmaplan.

Redan på introduktionsträffen fick de börja spåna på vilka förbättringsprojekt de skulle kunna satsa på och gruppen kom fram till en hel rad konkreta förslag.