Fler förbättringsarbeten i lymfomprocessen

Sidan publicerades 14 juni 2013

En ny informationsbroschyr till patienterna är under tryckning och uppdaterade sidor på webben är på gång. Ett arbete pågår med att förbättra kallelserna och nu startar nya förbättringsarbeten som ett resultat av arbetet med Upplevelseböcker i lymfomvården på Sahlgrenska.

I veckan träffades på nytt medarbetare och patienter från lymfomvården på Sahlgrenska. Sedan arbetet med Upplevelseboken startade har man träffats i stor grupp vid flera tillfällen. Däremellan har mindre förbättringsteam arbetat med de mest prioriterade frågorna.

 Mötet den här gången handlade dels om att avrapportera resultat från förbättringsteamen, dels att besluta om vilka satsningar som ska göras under hösten.

 – Det förbättringsarbete vi har startat med hjälp av Upplevelseboken är en process som ska fortsätta under överskådlig tid, säger Herman Nilsson-Ehle, läkare på hematologen på Sahlgrenska och tillika regional processägare för utvecklingen av den västsvenska lymfomvården.

 – Det här är ett mycket bra sätt att sätta fingret på vad som behöver förbättras, och den dialog som vi nu för mellan medarbetare och patienter och närstående är fantastiskt värdefull.

 Förbättringsteamen kunde visa upp en ny informationsbroschyr som arbetats fram och som nu är skickad till tryckeri. Informationen om hematologivården på Sahlgrenskas webbplats har gåtts igenom och nya webbsidor är på gång. Men vad ska man satsa på framöver?

Deltagarna fick på nytt välja bland allt det som lyfts fram i de Upplevelseböcker som patienter och medarbetare fyllt i. Efter en engagerad diskussion gjordes en omröstning.

Tre områden valdes ut, och nya förbättringsteam sattes samman. Under hösten ska arbetet inriktas på:

  • Utveckling av stödet till närstående. Hur tas de närstående om hand i hematologivården?
  • Hur dagvården fungerar – i första skedet en probleminventering.
  • Fortsatt arbete med information – kommunikation.