Viktiga klarlägganden kring vaccination av unga kvinnor

Sidan publicerades 8 maj 2013

Björn Strander, regional processägare för cervixcancerscreening och ordförande, Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, har tillsammans med andra ledande företrädare för cancervården, skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet . Frågor kring vaccinationerna mot livmoderhalscancer behövde rätas ut.

- Under en lång tid har det spritts märkliga myter om HPV-vaccinerna. På något håll har flygblad med falska påstående spritts, och kampanjer lagts upp på facebook och hemsidor. När då Kalla Fakta hakade på i samma anda med ett ovederhäftigt och obalanserat program 21 april kändes det viktigt att gå ut med ett klargörande. Det är lätt att förstå att ungdomar och föräldrar blir osäkra när man i TV ser en ung flicka som oemotsagd berättar att hon har bevis för att hon blev förlamad på grund av vaccination. Den typen av osaklig sensationsjournalistik som denna TV-kanal här hemfaller åt kan få ett pris i lägre vaccinationstäckning och i förlängningen insjuknande och död i cancersjukdomar - vaccinet skyddar ju mot fler cancerformer än livmoderhalscancer.

Här kan du läsa debattartikeln i Svenska Dagbladet