Nya medarbetare och nya lokaler

Sidan publicerades 24 maj 2013

Allt eftersom arbetet i Regionalt cancercentrum väst mognar och utökas förstärks kansliet med nya kompetenser och medarbetare. Och i juni flyttar vi in i nya lokaler vid Medicinarberget i Göteborg.

Nya medarbetare

Vi är glada att ha kunnat hälsa följande nya medarbetare välkomna under våren:

Andreas AnderssonAndreas Andersson, ny konstruktör som ska arbeta med INCA och kvalitetsregister.

 

 

 

 


Shirin BartholdssonShirin Bartholdsson, folkhälsovetare, kommer att arbeta med att kartlägga folkhälsoarbete relaterat till levnadsvanor som utgör risk för cancer och medverka i hälsofrämjande arbete.

 

 

 


Marie BoëthiusMarie Boëthius, utvecklingssjuksköterska, kommer att arbeta med att stödja cancerprocesserna.

 

 

 


Claes JönssonClaes Jönsson, överläkare, tidigare regional processägare för pancreascancerprocessen, kommer att arbeta med att utveckla RCCs stöd till medicinsk utveckling.

 

 

 

Nya lokaler

Regionalt cancercentrum väst nya lokaler ligger på Medicinarberget, nära Sahlgrenska i Göteborg. I det nybyggda huset kommer vi att vara samlokaliserade med Registercentrum, vilket kommer att ge många samordningsfördelar.

Registercentrum arbetar till exempel liksom RCC Väst med kvalitetsregister, och vi kommer att kunna stödja varandra i det arbetet, säger Nils Conradi, chef för RCC Väst. Vi kommer också att samutnyttja en del ytor och hoppas på mycket interaktion.

– Vi har haft stora möjligheter att påverka utformningen av ytorna, och jag tycker att vi har fått till ett mycket funktionellt kansli, säger Nils Conradi.

Flyttlasset går under helgen den 8 och 9 juni.

 

Vår nya besöksadress/leveransadress (från den 10 juni) är:
Medicinaregatan 18G
413 90 Göteborg

 

Postadressen är, som tidigare:
Regionalt cancercentrum väst
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Även faxnumret till oss är oförändrat: 031- 20 92 50.

Nya telefonnummer: I samband med flytten kommer våra fasta telefonnummer att ändras. Ett uppdaterat adressregister kommer att publiceras på www.rccvast.se

Här ska Regionalt cancercentrum väst flytta in,. Bilden är hämtad från studiebesök som medarbetarna gjorde i mitten av april i de blivande lokalerna. Helgen den 8-9 juni går flyttlasset.