Andreas Hellström en av fyra ”Vinnvård Fellows”

Sidan publicerades 5 mars 2013

Chalmersforskaren Andreas Hellström, som tillsammans med sina kollegor på CHI är djupt engagerad i utvecklingen av Regionalt cancercentrum väst, är en av fyra forskare som ska hjälpa till att skapa hållbara förbättringar inom vård och omsorg.

Det stod klart när Vinnvård offentliggjorde vilka som ska ingå i det nylanserade forskningsprogrammet Vinnvård Fellows. Förutom ny forskning läggs även krut på att utveckla forskarnas ledarskapsförmåga.

Ett av Vinnvårds mål är att inspirera och skapa utrymme för människor, arbetslag och organisationer att genomföra hållbara förbättringar inom vård och omsorg. Staffan Arvidsson, programchef för Vinnvård, ser förväntansfullt på de tre kommande åren som programmet ska pågå.


– Vi har antagit fyra excellenta forskare som har mycket god förståelse för vårdens och omsorgens praktik. En annan styrka är deras skiftande ämnesbakgrund och deras olika hemvister i Sverige, säger Staffan Arvidsson.


Kvitto på hälso- och sjukvårdsforskning

Andreas Hellström

Andreas Hellström ser sin medverkan i programmet som ett kvitto på den forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård som Chalmers genom forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement byggt upp i samverkan med vården inom främst Västra Götalandsregionen.

– Det känns personligen fantastiskt roligt att vara en del i denna unika satsning. Många intressanta saker sker inom vården i Sverige, man ser ett stort engagemang för kvalitets- och förbättringsfrågor, säger han.

 

Ingående samarbete - bra plattform

– Det ingående samarbete som vi på CHI har med Regionalt cancercentrum väst är en bra utvecklingsplattform för nya tankar. Här arbetar vi tillsammans Regionalt cancercentrum väst och 34 erfarna cancerläkare som har ansvar för att utveckla en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård. Vi undersöker främst hur vi kan hitta nya arbetsformer för hur utvecklingsarbetet kan bedrivas, säger Andreas Hellström.

Under de kommande tre åren, finansierade av Vinnvård, fortsätter Andreas samarbetet med Regionalt cancercentrum väst. Då kommer hans forskning handla om hur en organisation kan utforska och vara innovativ och samtidigt arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar. Ibland är det en konflikt mellan dessa båda logiker och man måste finna en nödvändig balans mellan dem. Han menar att hälso- och sjukvården måste klara av att arbeta med båda inriktningarna för att klara ekonomiska nedskärningar och andra förändringar och utmaningar som verksamheten ställs inför.

 

Stor betydelse för RCC Väst

– Andreas och hans kollegor på CHI har varit och är enormt viktiga för den utvecklingen av cancervården som vi stödjer från Regionalt cancercentrum väst, kommenterar Nils Conradi, chef för RCC Väst.

– Utnämningen av Andreas till en av fyra Vinnvård Fellows känns också som ett kvitto på att vårt sätt att arbeta – forskare och praktiker tillsammans – ger goda förutsättningar för ett breddat lärande om hållbar utveckling i vården, säger Nils Conradi.


Andreas Hellström ser fram emot att samverka med de övriga tre representanterna i Vinnvård Fellows och att tillsammans med dem medverka i utvecklandet av den nationella och internationella forskningen kring förbättringsarbete inom vården.

 

Läs mer på Chalmers webbplats
Vinnvårds pressmeddelande

 

(Foto: Jan-Olof Yxell)