Dialogmöte mellan kolorektalcancerprocesserna i RCC Väst och RCC Syd

Sidan publicerades 25 november 2013

Den 14-15 november möttes representanter för kolorektalcancerprocesserna inom RCC Syd och RCC Väst för ett lunch-till-lunchmöte. Det blev ett intensivt möte med givande föreläsningar och diskussioner där man fick tillfälle att dela erfarenheter och lära av varandra.

Ämnen som togs upp var:

• Situationen i Halland, som ju har ett ben i både RCC Syd och RCC Väst
• Behovet av samordning mellan RCC Väst och RCC Syd vad gäller den kolorektala onkologin
• "Min vårdplan", SKL:s projekt för patientinformation i cancerprocessen där RCC Syd valt att utveckla den skriftliga individuella vårdplanen i en applikation, för att testa innehållet och lära för att bli rustade för nästa steg. Målet är att patientens snarast möjligt ska ha den i sin hand och teamen kunna registrera att så skett
• Cancerrehabilitering, ett för professionen nytt område men för patienten oerhört viktigt
• Utbildning av kirurger i laparoiskopisk kirurgi och robotkirurgi inom kolorektal cancer
• Visioner för det framtida arbetet inom RCC Syd och RCC Väst
• Regional anpassning av SoS nya riktlinjer och det kommande nya vårdprogrammet för kolorektal cancer
• Nivåstrukturering
• Screeningstudien för kolorektal cancer, som kommer att starta nästa år

Diskussionerna mynnade ut i flera konkreta förslag som regionala processledare respektive processägare kommer att arbeta vidare med. Mötet gav ett stort utbyte regionerna emellan, förde dem närmare varandra och öppnade dörrar för framtida samarbetsprojekt.