Regionala cancerregistret förs över till INCA

Sidan publicerades 25 november 2013

Under 2014 kommer canceranmälningar till Regionala cancerregistret att kunna rapporteras in via INCA. Fördelen är både förenklad inrapportering och att informationen i Cancerregistret blir mer enhetlig i hela Sverige.

En nationell projektgrupp har skapats som innehåller monitorer från samtliga regionala cancercentrum, samt en representant från Socialstyrelsen.

Projektledare är Lena Damber, nationell INCA-samordnare och Erik Holmberg, statistiker och INCA-samordnare vid Regionalt cancercentrum väst.

– Tidigare har vi haft sex olika system, så förhoppningsvis blir det här både smidigare och enhetligare. Dessutom minskar risken för felregistreringar, säger Erik Holmberg.

 

Det nya systemet innebär att canceranmälningar kommer att kunna överföras till INCA direkt från patologilaboratorier och övriga sjukvårdsenheter. Det blir även lättare att skicka ut påminnelser till de kliniker som har missat att skicka in canceranmälningar.

– För att nå dit krävs en del anpassningar i INCA-plattformen. Vi måste både ta fram ny funktionalitet och ett nytt samarbetssätt. Vår förhoppning är att vi ska vara klara under 2014, säger Erik Holmberg.