Nytt samarbete med amerikanskt universitet

Sidan publicerades 28 november 2013

Regionalt cancercentrum väst inleder ett nytt samarbete med University of Cincinnati och deras centrum för aktionsforskning. Tanken är utbyta erfarenheter och få stöd i arbetet med att involvera patienter och närstående i utvecklingen av cancervården.

Samarbetet kommer att utformas tillsammans med professor Mary Brydon-Miller som leder aktionsforskningscentret vid University of Cincinnati i Ohio, USA. Hon är professor i pedagogik och pedagogiskt ledarskap i urbana miljöer och har en gedigen bakgrund inom aktionsforskning.

Bland annat sysslar hon med deltagande aktionsforskning med inriktning mot samhälle och pedagogik, samt forskningsetik, kvalitativa forskningsmetoder och tvärkulturell psykologi.

– Det känns väldigt spännande att vi påbörjar det här samarbetet. Förhoppningsvis kan det hjälpa oss att utveckla nya förbättringsprojekt som involverar patienter och närstående och ge oss stöd och inspiration i arbetet, säger Anna Ringheim, aktivitetsledare inom patient- och närståendedelaktighet vid Regionalt cancercentrum väst.

Deltagarbaserad eller deltagande aktionsforskning är en experimentell forskningsmetod för interventioner, utveckling och förändring av praktiska situationer. Tanken är att forskarna undersöker problem inom samhällen, företag eller organisationer tillsammans med personer som är berörda, till exempel kommuninvånare, patienter, medarbetare eller andra grupper.

Man forskar alltså inte ”på” utan tillsammans med. Praktiker och forskare tar fram både frågeställningar, metod för genomförande och analysmetod tillsammans, samt genomför ett praktiskt förändringsarbete som sedan utvärderas gemensamt.

– Aktionsforskning har stora likheter med kvalitetsutveckling när den är som bäst. Det är ett förhållningssätt till forskning där kunskap från olika vetenskapliga discipliner länkas samman för att skapa värde i vardagens praktik. Samtidigt vill aktionsforskningen också bidra till en mer generaliserad kunskap som är tillämpbar i många olika sammanhang, säger Svante Lifvergren, läkare, utvecklingschef på Skaraborgs sjukhus, forskare på Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers och en av personerna som är engagerad i det nya samarbetet.


Mary Brydon-Miller kommer att besöka Regionalt cancercentrum väst under februari nästa år, för att föreläsa och diskutera vidare hur samarbetet ska utformas.

 

Läs mer:

Patienternas röster kan revolutionera sjukvården.
Ett reportage från Marys senaste besök.