”Ta med en vän – ett förbättringsprojekt som fått spridning" nominerat till Götapriset

Sidan publicerades 14 oktober 2013

Ta med en vän, och de aktiviteter som följt efter den prisade satsningen, är nu ett av de sex utvecklingsprojekt som kan få det prestigefyllda Götapriset 2013 vid årets Kvalitetsmässa i Göteborg i november.

Projektet Ta med en vän var inriktat på att få fler kvinnor i Göteborgs nordöstra stadsdelar att delta i screeningen mot livmoderhalscancer – det vill säga att ta cellprov.


Barnmorskan Lena Willesson och Mia Westlund vid Regionalt cancercentrum väst.


Projektet stöttades av Regionalt cancercentrum väst och blev mycket framgångsrikt, bland annat belönades det med Guldskalpellen 2012 . De metoder och tänkesätt som utvecklades i projektet har nu spridits vidare. Bland annat genom den så kallade Cellprovsveckan, som anordnades runt om i Västra Götalandsregionen och Region Halland i maj i år.


– Genom Cellprovsveckan ville vi fästa uppmärksamhet på den gynekologiska cancern och på cellprovtagning som ett viktigt sätt att skydda sig mot cancer, säger Mia Westlund, utvecklingsbarnmorska vid enheten för cervixcancerprevention, Regionalt cancercentrum väst.

– Vi drog nytta av de erfarenheter som var gjorda i Ta med en vän för att göra något för kvinnor i andra delar av vårt område.


Olika aktiviteter ordnades, främst av den lokala mödravården, och man hade gemensamt informationsmaterial och lanserade en telefon- och mailtjänst, där kvinnor kunde få reda på när de senast tog cellprov. Ambitionen är nu att Cellprovsveckan ska bli en årligen återkommande aktivitet.


Arbetssättet i Ta med en vän har gett Västra Götalandsregionen nya verktyg och metoder att nå ut till patientgrupper som man tidigare haft svårt att nå, och bidrar på så sätt till att göra vården mer jämlik. Så har till exempel en satsning för att få kvinnor i de nordöstra delarna av Göteborg att gå på mammografi lånat många idéer från projektet.Samtidigt visar de fortsatta mätningarna i nordöstra Göteborg att cellprovtagningen fortsatt att öka i området jämfört med åren före kampanjen.


Nu är ”Ta med en vän – ett förbättringsprojekt som fått spridning” en av de sex finalisterna till Götapriset 2013.

– Fantastiskt roligt, säger Malena Lau, en av projektledarna för Ta med en vän. Det är väldigt många människor och organisationer som varit med och bidragit i det här arbetet och för oss alla är det naturligtvis mycket glädjande att det uppmärksammas.