Bilder från gyncancerdagen i Göteborg

Sidan publicerades 10 april 2014

Björn Strander, överläkare, forskare och processägare vid Regionalt cancercentrum väst föreläste om
cervixcancerprevention.

Glädjande siffror - dödligeten i livmoderhalscancer minskar i Sverige. 

Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer, invigningstalade.

Lennart Eriksson, överläkare och professor i patologi vid Karolinska Institutet föreläste.

Representanter från både Ada & Beda och Nätverket mot gynekologisk cancer deltog.

Glada mottagare av årets eldsjälspriser.  

Blomsterprakt.

Shirin Bartholdsson, folkhälsovetare och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst, talade om levnadsvanor som påverkar risken att drabbas av gynekologisk cancer.

Pausmingel. 

Nils Conradi, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst, talade om RCC:s roll.