Ökad samverkan ska ge bättre omhändertagande

Sidan publicerades 22 april 2014

Hur kan samhället förbättra omhändertagandet av cancerpatienter och deras närstående? Och hur kan myndigheterna samarbeta bättre så att ingen faller mellan några stolar? Det var två av frågorna som diskuterades under dialogdagen den 7 april på temat Livshändelsen att få cancer mitt i livet.

Dagen arrangerades av Regionalt cancercentrum väst och på plats fanns representanter från både Hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Centre for Health Improvement vid Chalmers. Förmiddagen inleddes med flera presentationer som bland annat lyfte patienters upplevelser och visade aktuella siffror.


I väst drabbas drygt tiotusen personer varje år av cancer. Räknar man in alla närstående som drabbas blir antalet människor som kan behöva stöd betydligt större. Över 67 procent av de som drabbas av cancer överlever i dag tio år eller längre, vilket gör att behovet av rehabilitering är stort. Likaså kommer antalet människor som lever med kronisk cancer att öka.

– Hur hjälper vi människor efter en cancerdiagnos så att livet inte bara består av trösklar som man ska kravla sig över? Det är lätt att falla in i organisationens perspektiv, men vi får inte glömma att det är människor som ska genomgå behandling och rehabilitering, få sjukskrivning, stöd till arbete och komma tillbaka till livet. Erbjudandet från samhället måste innefatta stöd i alla de delarna, sa Nils Conradi, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst.


Efter introduktionen fick deltagarna utforska ett antal frågor bordsvis, som sedan diskuterades gemensamt. Idéerna till förbättringar var många och stämningen god.

– Det blev tydligt att många känner ett stort behov av att knyta kontakter och att forma ett nätverk, så att vi kan hjälpas åt i de här frågorna. Idag är det bland annat oklart vem som är ansvarig när patienten är färdigbehandlad. Därför är ett samarbete myndigheter mellan oerhört värdefullt. Det är viktigt att man som patient blir bemött utifrån ett helhetsperspektiv och även att stödet till vuxna anhöriga och barn som närstående utvecklas, säger Bodil Dower, utvecklingsledare Patientens ställning, Regionalt cancercentrum väst.

Nästa steg blir att ta fram ett antal förslag som vi myndigheterna tillsammans kommer att arbeta vidare med.

 

Fyra röster från dagen

Wass, vårdenhetschef, SÄS/Borås

Margareta Wass, vårdenhetschef, SÄS/Borås

Vilka är de största utmaningarna för att skapa ett bättre omhändertagande?
– Samordning av insatser kring patienter. Att brygga över de här luckorna när patienten står utan kontakt med vården, så att man alltid har någonstans att vända sig och inte hamnar i något vakuum. Även hur vi skapar en trygghet i vad vi kan erbjuda. Kraven är oändliga – det gäller att fundera ut vad vi kan bidra med så att patienterna känner trygghet. 

Vad tar du med dig från dagen?
– Att kontakta vår rehabkordinator och se vad vi kan förbättra redan nu på hemmaplan. Det här är en väldigt komplex fråga. Jag tror på att jobba i det lilla, att skapa många små förändringar som gör skillnad.

 

Eva Åkerström, lokalt samverkansansvarig Försäkringskassan, GöteborgEva Åkerström, lokalt samverkansansvarig Försäkringskassan, Göteborg

Hur kan myndigheterna samverka på ett bättre sätt?
– En viktig del är att få bort myter och fördomar och att komma varandra närmare. När man inte är nöjd, eller när det blir konflikter, till exempel mellan sjukvården och Försäkringskassan - så beror det nästan alltid på dålig kommunikation. Det blir gärna historier och fördomar som inte tjänar någon. Jag skulle gärna gå vidare med att titta på vilka behov en cancerpatient som är på väg tillbaka har. Vilka förväntningar som finns på Försäkringskassan. Vi har ju ett samverkansuppdrag, så ibland behöver vi bli bättre på att förstå helheten. En idé är att börja titta på en liten grupp som man vet får någon funktionsnedsättning – och titta på vilka behov de har, hur man skulle kunna jobba. Och att kartlägga i vilka grupper det finns ett samordningsbehov.

 

Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare, Jubileumskliniken/SUAnki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare, Jubileumskliniken/SU

Vad tar du med dig från dagen?
– Att det vore bra att hitta tider när Försäkringskassans handläggare kan vara tillgängliga för kontakter med vården. Och vikten av att samverka. Det är den största utmaningen. Men jag känner mig väldigt hoppfull. Det har varit givande att träffa människor som man inte möter i vardagen och att knyta nya kontakter.
Hur kan myndigheterna samarbeta på ett bättre sätt?
– Jag tror att kontaktsjuksköterskorna har en viktig roll när det gäller att identifiera patienter där det finns ett samverkansbehov. Det är väldigt viktigt att vi fångar upp dessa patienter så att de får ett bra stöd och här är kontaktsjuksköterskorna centrala. 

 

Beatrice Berglund, kontorschef, ArbetsförmedlingenBeatrice Berglund, kontorschef, Arbetsförmedlingen

Hur kan myndigheterna samverka på ett bättre sätt?
– Jag tror att vi måste samlas kring varje person och titta på; vad är det för frågor som är aktuella i personens liv, vilket stöd behövs, vem kan hjälpa till med vad? Då blir det tillsammans ett stort stöd, även om vi har ett begränsat uppdrag var och en.
Vad tar du med dig från dagen?
– Hur genomgripande livshändelsen att få cancer är, hur livsomstörtande det är och hur många områden som påverkas. Det finns mycket rädslor och förtvivlar i detta. Vi behöver bli bättre på att se varje individ. Det är något jag tar upp med mina medarbetare, att ta reda på hur situationen ser ut hos varje person. För att man ska kunna återgå i arbete, eller få ett nytt arbete, så måste privatlivet funka, annars går det inte.