Koncentrering av operationer ska ge bättre behandling vid magsäckscancer

Sidan publicerades 29 april 2014

Regionstyrelsen har beslutat att operationerna av magsäckscancer i Västra Götaland ska koncentreras till Sahlgrenska sjukhuset. Organisationsförändringen ska vara genomförd till 1 januari 2015.

Beslutet är ett led i att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten och ge invånarna i Västra Götaland en likvärdig och jämlik vård.
– Det är ett mycket positivt steg i rätt riktning som verkligen är välkommet för våra patienter, säger Ulrika Smedh, docent, överläkare och processägare för matstrups- och magsäckscancer på Regionalt cancercentrum väst, som arbetar med regional kvalitetssäkring.
– Vi har erkänt skickliga kirurger i Västra Götaland, men denna komplicerade och riskfyllda operation görs numera så sällan på sjukhusen ute i Västra Götalandsregionen att det både är svårt att upprätthålla kompetens och att nyutbilda kirurger att operera magsäckscancer där, säger hon.


Ulrika Smedh tror inte att omorganisationen kommer att leda till att kirurgerna i Västra Götalandsregionen tappar kompetens eller att verksamheter utarmas, eftersom det rör sig om så få ingrepp.
– Det görs cirka två till fem operationer per år och enhet, så skillnaden bli knappast märkbar regionalt. Däremot kommer patienternas behandling att kunna förbättras genom att de opererande kirurgerna har större vana och kunskap i den modernaste tekniken, säger hon.


Ett arbete för att stärka fortbildningen för kirurgiska specialister har redan påbörjats, med målet att den allmänna kompetensen ska förbättras och säkras.
– Det regionala samarbetet kommer snarast att öka vilket är bra för alla parter. För våra patienter är beslutet ett stort steg framåt när det gäller att öka kvaliteten i cancervården, säger Ulrika Smedh.


Läs mer om det regiongemensamma utvecklingsarbetet för hälso- och sjukvården på Västra Götalandsregionens intranät.