Löften på webben ska förändra svensk hälso- och sjukvård

Sidan publicerades 29 april 2014

Nu har den internationella framgångssagan Change Day kommit till Sverige med webbplatsen changeday.se som ska samla löften om hur man kan förändra svensk hälso-, sjukvård och omsorg. Förändringen ska ske genom att både organisationer och privatpersoner lämnar löften om vad de själva kan bidra med, exempelvis att ge blod.

Forskningsprogrammet Vinnvård är en av initiativtagarna bakom Change Day Sverige som stöttas av bland andra Regionalt cancercentrum väst och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers. Satsningen når sin kulmen den 4 juni under Sveriges första Change Day. Men det slutar inte där.

Bild: Andreas Hellström (CHI) och Helena Conning. Foto: Caroline Örngård.

Andreas Hellström (CHI) och Helena Conning. Foto: Caroline Örngård.


Den internationella rörelsen
Change Day har inspirerats av Earth Hour och arrangerades först i Storbritannien 2012. Då var målet att få in 65 000 löften som skulle leda till en bättre hälso- och sjukvård, men i slutändan uppnåddes det dubbla. I Sverige hoppas man på tusentals löften om små och stora förändringar som kan förverkligas.

– Löftena kan handla om att ge blod, att hjälpa någon att uppnå sina mål eller att skicka ett tackkort till vårdpersonalen där man har fått vård. Kanske kommer inte alla förändringar som sker baserade på löftena att synas för allmänheten men tillsammans kan vi se till att svensk hälso-, sjukvård och omsorg tar steg mot att bli bäst i världen, säger Helena Conning, kommunikationsstrateg på Vinnvård och projektledare för Change Day Sverige.


Helena lockades inledningsvis av hur enkelt det är att vara med och bidra för den som vill. Hon menar att det vanligtvis är svårt att skapa engagemang kring mjuka frågor som, i detta fall, förbättringar. Förhoppningen är att få igång diskussioner om förbättringar och fokusera på vad man som enskild individ eller organisation kan göra. Att se möjligheter i stället för problem.

 

Läs en längre version av artikeln på CHI:s hemsida.

Till changeday.se

Lämna ett löfte här.

 

Se en film om Changeday med Helen Bevan, National Health Service, där hon berättar om hur initiativet har påverkat brittisk hälso- och sjukvård och omsorg. (Nytt fönster).