Lysande resultat för pilotprojekt om sunda solvanor

Sidan publicerades 21 augusti 2014

66 procent av föräldrarna som deltog i projektet upplevde att de blev bättre på att skydda sina barn från solen. Det visar första delen av utvärderingen av pilotprojektet Sunda solvanor, som riktade sig till barn och föräldrar på fyra BVC-mottagningar i Göteborg.

Bild på kylskåsmagnet– Det som är intressant är att de allra flesta redan hade god kunskap innan de fick kylskåpsmagneten, men att så många ändå anser att budskapet har påverkat hur de har skyddat sitt barn i solen. Magneten är alltså inte bara en budskapsbärare utan fungerar mycket som en påminnelse i vardagen, säger Shirin Bartholdsson, projektledare och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.


I maj delades knappt 500 kylskåpsmagneter ut på utvalda BVC runt om i Göteborg som en del i pilotprojektet Sunda Solvanor. Syftet med projektet var att just att sprida informationen om sunda solvanor till föräldrar och förändra beteende. Utvärderingen visar positivare resultat än väntat och bekräftar även de teorier som legat till grund för projektet, nämligen att det krävs mer än bara information för att ändra ett beteende. Det krävs även verktyg och påminnelser i vardagen.

– Förhoppningen är nu att projekt ska utvecklas till att omfatta alla BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen, säger Shirin Bartholdsson.

 

Läs mer om projektet Sunda solvanor.
Se kylskåsmagneten i större format (pdf)

 

Text: Hanna Wekell