Viktig webbutbildning för dig som möter barn som anhörig

Sidan publicerades 17 december 2014

Varje år drabbas 10 000-tals barn av att en förälder blir svårt sjuk, skadad eller avlider. Uppskattningsvis förlorar cirka 3000 barn per år en förälder. Forskning visar att om barnet inte får rätt stöd och hjälp kan det få besvärliga konsekvenser både nu och senare i livet.

Enlig svensk lag måste hälso- och sjukvården ta barns behov av information, råd och stöd i beaktning när en förälder eller motsvarande insjuknar. För att informera om lagen samt tydliggöra hur man kan arbeta med dessa frågor anordnar nu Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med Västra Götalandsregionen en webbutbildning.

Under utbildningen får man mer information om lagen, se ett par exempelfall samt arbeta i grupp för att tillsammans se hur man kan ta barns behov i beaktning.

Läs mer om utbildningen på Nka:s webbplats