Årets sista nyhetsbrev ute - god jul!

Sidan publicerades 18 december 2014

Nu finns Regionalt cancercentrum västs sista nyhetsbrev för i år ute. Här kan bland annat läsa om dialogdagen om standardiserade vårdförlopp i januari, nya datum för den populära samtalskursen för läkare och om broschyren med vårdprogramtexter som ger stöd för teamet runt cancerpatienten .

Dessutom: En solskenshistoria från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och rapport från konferensen "Jobbar vi ihop eller bara samtidigt" tidigare i höstas.

Läs nyhetsbrever här.

God jul och gott nytt år!

och ett stort tack till alla vi har arbetat med under 2014
önskar Regionalt cancercentrum väst