Västra Götalandsregionen inför mobil teledermatoskopi

Sidan publicerades 18 december 2014

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslöt igår att införa mobil teledermatoskopi i hela regionen. Det lyckade försöket med att via en smartphone och en mobilapp snabba upp diagnos- och behandlingsflödet kan nu bli verklighet för alla patienter med misstänkta hudförändringar i regionen.

– Det här var ett mycket glädjande och efterlängtat beslut, säger John Paoli, överläkare och professor vid hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. John Paoli var ansvarig för det projekt som utvecklade den nya metoden för mobil teledermatoskopi och som utgjorde en försökverksamhet inom nationella cancerstrategin.

Lyckad tillämpning av ny teknik

Totalt 900 västra götalandspatienter ingick i en studie där en smartphone med en speciell kameratillsats och mobilapp användes för att snabbare och bättre kunna prioritera hudtumörremisser. Över 120 distriktsläkare på 20 vårdcentraler använde metoden för att med dent tekniken skicka elektroniska remisser till två hudkliniker i regionen: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Skaraborgs sjukhus (SkaS).

Kortade väntetiden

Metoden tillät en klar minskning av väntetiden till hudläkarbesök för patienter med maligna hudtumörer i jämförelse med de patienter som remitterades med traditionell pappersremiss. Väntetiden till kirurgisk behandling av melanom reducerades från 46 till 14 dagar.

Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut innebär att tre miljoner kronor avsatts till att i projektform under två år införa den nya metoden.

Västra Götalandsregionens pressmeddelande (nytt fönster)
Nyhet i Göteborgsposten (nytt fönster)