Nationell screeningstudie till väst i mars

Sidan publicerades 11 februari 2014

Under mars månad kallas de första invånarna i Halland och Västra Götaland som ska delta i den nya screeningstudien inom tarmcancer. Totalt deltar 200 000 svenskar i 60-årsåldern över hela landet.

Målet med studien är att ta reda på vilken metod som fungerar bäst och räddar flest liv i en allmän hälsokontroll för att upptäcka tarmcancer.
 Deltagarna delas in i flera grupper, varav en grupp blir kallad direkt till koloskopi, som är en undersökning av tarmen med en kameraförsedd böjlig slang.

– Det är viktigt att studien inte ger några undanträngningseffekter, alltså att ordinarie patienter som har remitterats för att göra en koloskopi tvingas vänta längre. Därför har vi arbetat med att korta köerna och öka antalet koloskopier både regionalt och nationellt, säger Andreas Pischel, processägare för kolorektalscreening vid Regionalt cancercentum väst.


Från vänster: Rolf Hultencrantz, Eva Berglund och Andreas Pischel.

Arbetet har varit framgångsrikt. I Västra Götalandsregionen ökade antalet koloskopier med 11 procent förra året med hjälp av ekonomiska incitament och effektivare vårdprocesser. Vid årsskiftet var det bara ett fåtal fall där man inte lyckades hålla vårdgarantin. Målet är att öka antalet undersökningar med ytterligare nio procent under 2014.

– Vi arbetar även med att öka kvalitén på koloskopin. Bland annat kommer vi att införa ett enhetligt journalsystem i Västra Götalandsregionen. Tanken är både att underlätta gemensamma bedömningar och att kunna införa gemensamma kvalitetsindikatorer, säger Andreas Pischel.

I mitten av januari hölls ett regionalt informationsmöte i Göteborg om SCREESCO-studien där ett trettiotal läkare, sjuksköterskor och chefer från regionen deltog. Utöver Andreas Pischel föreläste även Rolf Hultencrantz, professor vid Karolinska Institutet som är huvudprövare för studien och Eva Berglund, studiekoordinator.

De sistnämnda är just nu ute på en landsomfattande turné. Innan klinikerna påbörjar sitt arbete med studien kommer de att delta i startmöten vid samtliga deltagande kliniker. All personalen som ska arbeta med studien bjuds in och protokoll, genomförande, datorstöd och annan viktig information presenteras noggrant.

– Hittills har det varit stor uppslutning och en väldig entusiasm. Det har glatt mig mycket. Den här studien kommer att bidra till att höja kvalitén på koloskopin i Sverige och det ser vi som en fantastisk insats, säger Rolf Hultencrantz.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, men jämfört med bröst- och prostatacancer är överlevnaden låg. Fler än 40 procent avlider av sjukdomen, men med tidig upptäckt kan nästan alla botas. I Västsverige drabbas omkring 1 100 personer av sjukdomen varje år.

Läs mer om studien här.