Väntetider i fokus när njurcancerpatienter mötte vårdpersonal

Sidan publicerades 20 februari 2014

Sömnlösa nätter och ett ständigt kollande i brevlådan. Så kan livet se ut för den som väntar på röntgenbesked. Att korta väntetiderna är högsta prioritet, ansåg både patienter och personal när de träffades för att utveckla njurcancervården.

Nicholas RawlinsonLång väntan på röntgentider och röntgenbesked får konsekvenser för både patienter och personal. För sjuksköterskor kan det innebära många extra samtal från oroliga människor och en känsla av maktlöshet för att man inte kan göra mer. Men svårast är det för närstående och patienter.

– Det värsta är ovissheten. Det sätter sig psykiskt. Inför varje röntgen och efter röntgen mal det i huvudet. Har jag blivit bättre? Har jag blivit sämre? Har cancern spridit sig? Jag kopplar bort det så gott jag kan. Jag hämtar min son, jag städar och lagar mat. Men det är svårt. Det bästa är att resa bort någonstans, då är det lättare att släppa tankarna, säger Nicholas Rawlinson.


Han lever med njurcancer och är en av 31 patienter som medverkar till en bättre njurcancervård i Västsverige genom att berätta om sina erfarenheter via en så kallad Upplevelsebok. Böckerna delas ut på mottagningen och därefter får man själv dokumentera sina erfarenheter under cirka fem veckor. Det kan gälla allt från inskrivning och bemötande till information och tillgänglighet.

Även personal på kliniken får fylla i en bok med motsvarande rubriker. Därefter träffas de för att diskutera och jämföra sina upplevelser, samt välja ut ett antal prioriterade områden att arbeta vidare med. Nicholas Rawlinson var en av dem som deltog under mötet och han är positiv till arbetet.

– Det känns bra att ventilera sina upplevelser och få gensvar. Framför allt känns det bra att träffa andra patienter och se att man tillhör en grupp, att det finns andra som också lider. Man kan känna sig väldigt ensam i sin sjukdom, säger han.


Mötet inleddes med lunch, därefter följde gruppdiskussioner där varje bord tilldelas ett antal ämnen som sedan diskuterades gemensamt. Stämningen var positiv, men både stort allvar och många igenkännande skratt.

– Jag är nöjd med mycket. Jag lever. Jag har helt underbara sköterskor som hjälper och stöttar mig. Om jag har frågor tar de reda på svaren och behöver jag någonting, så ordnar de det, säger Ingela Samuelsson som har levt med njurcancer i fyra år.

Utöver väntetider var information om sex och samlevnad och bättre skriftlig och muntlig information områden som prioriterades. Tre arbetsgrupper med både personal och patienter som ska arbeta vidare med frågorna bildades och ett första möte med respektive grupp bokades.

Ove Andersson och Malin Pålsson
Ove Andersson och Malin Pålsson


Onkologisjuksköterskan Liselotte Jönsson valde att engagera sig i gruppen som ska arbeta med väntetiderna.

– Ledtiderna är en stor propp i dag. Det är ett hårdare tryck på röntgen och ett större patientflöde. Det känns som om vi springer fortare och fortare. Min förhoppning är att vi kan ta det här arbetet till en högre instans, så att det blir en utveckling. Nu har vi har ett underlag och kan visa svart på vitt vad patienterna tycker, säger hon.

Även Sven Lundstam, processägare för njurcancer vid Regionalt cancercentrum väst, valde att ingå i gruppen.
– En viss väntan krävs för att vi ska kunna göra medicinska bedömningar. Men ovissheten kring när beskedet kommer är väldigt jobbigt för patienterna och det är en av delarna vi kan titta på. Till exempel om vi kan planera bättre, så att vi kan tala om när provsvaren kommer, säger han.

Sven Lundstam och Eva Lundgren
Sven Lundstam och Eva Lundgren

 


Projektledarna Marie Boethius och Anna Ringheim var nöjda med dagen.

– Det har varit en öppen atmosfär och mycket goda idéer. Nu går vårt arbete in i en ny fas. Tanken är att de nya grupperna ska driva arbetet och vår roll begränsas till att vara bollplank och stötta där de tycker att det behövs, säger Anna Ringheim, utvecklingsledare inom patient- och närståendedelaktighet vid Regionalt cancercentrum väst.

Marie Boethius och Anna Ringheim
Marie Boethius och Anna Ringheim

 

Text och foto: Karin Allander