Högre risk för äldre kvinnor att få vaginal- och livmoderhalscancer

Sidan publicerades 15 januari 2014

Kvinnor som har behandlats för cellförändringar tidigare i livet löper större risk att drabbas av livmoderhalscancer eller vaginalcancer när de blir äldre. Efter 60 års ålder accelererar risken. Det visar ny forskning som publiceras i British Medical Journal.

Den nya studien är den första i världen som har undersökt hur åldrande påverkar risken att insjukna och dö i livmoderhalscancer för kvinnor som har behandlats för cellförändringar. Tack vare det nationella cancerregistret har uppgifter om över 150 000 kvinnor kunnat analyseras.


Studien har genomförts av Björn Strander, överläkare, forskare vid Sahlgrenska Akademin och processägare vid Regionalt cancercentrum väst, tillsammans med forskare från Karolinska Institutet.

– I Sverige kallas inte kvinnor över 60 år till cellprovskontroller, vare sig de tidigare behandlats för cellförändringar eller inte. Vår studie visar att detta bör förändras så att kvinnor som tidigare behandlats erbjuds kontroll även upp i hög ålder, säger han.


I genomsnitt är risken för äldre kvinnor som tidigare har behandlats för cellförändringar mer än fördubblad jämfört med normalbefolkningen. När de kommit upp i 70-årsåldern kan risken vara sex gånger så stor - och fortsätter att öka.

– Behandlingen som finns är fortfarande mycket framgångsrik för kvinnor med cellförändringar. Men att risken för att insjukna och dö av dessa cancerformer ökar med åldern oroar oss, och bör leda till att kvinnor som behandlas följs upp i hög ålder, säger Björn Strander.


Studien fick stort genomslag i media och uppmärksammades bland annat i SVT, Sveriges Radio, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter på onsdagen.


Läs hela artikeln ”Long time outcomes for women treated for cervical precancer” i the British Medical Journal, BMJ.