Dags att anmäla intresse för höstens utbildning för kontaktsjuksköterskor!

Sidan publicerades 3 juni 2014

Nu är det hög tid att anmäla intresse till andra omgången av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett år. Anmälan ska ha inkommit senast 9 juni.

Syftet med utbildningen är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform, men också via undervisning vid universiteten.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst, universiteten i Göteborg och Lund och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier. 

Följande kurser ingår

  • Allmän onkologi (7,5 hp)
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp)
  • Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor, inklusive förbättringsarbete (15 hp)

Intresseanmälan

Görs av verksamhetschef senast 9 juni. Ett urval kommer att göras utifrån en önskan om spridning över regionen och i processerna. Välkomna att lämna intresseanmälan till:

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Vad tycker tidigare deltagare?

"Det har varit väldigt nyttigt att få verktyg för hur man kan jobba med förbättringar och att lära sig olika begrepp. Processbegrepp förekommer mycket i vården och inte minst i ledningen. Nu känns det som om man har greppat det bättre, även som medarbetare. Det bästa är att vi har haft så stort fokus på patientperspektivet. Det har gett mig en ny insikt i hur vi måste tänka"

- Kajsa Holm, tidigare deltagare och kontaktsjuksköterska vid avdelning 350, Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Läs reportage om utbildningen