Här tar patienter och närstående fram sin egen utbildning

Sidan publicerades 6 juni 2014

Psykosocialt stöd och information om patientens rättigheter. Det var två områden som rankades högt när patienter och närstående träffades för att lyssna på föreläsningar och utforma sin egen utbildning.

På tisdagen hölls den första kursdagen i den nya utbildningen för patienter och närstående. Totalt deltar ett tjugotal personer som antingen är aktiva i patient- och närståendeföreningar, deltar i regionala vårdprocesser eller sitter i patient- och närståendeperspektivrådet.

 

 

Målet med utbildningen är att stärka patienter och närståendes kunskap, så att de aktivt kan delta i förbättringsarbeten inom cancervården.
– Den här utbildningen ska inte göra er till vårdmedarbetare. Ni är här eftersom ni har unika upplevelser och erfarenheter av cancervården och de vill vi att ni stannar kvar i. Men kunskap är makt och för att kunna påverka, så tror vi att ni kan behöva vissa grundläggande kunskaper om hur sjukvården är organiserad, sa Nils Conradi, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum väst, som var en av dem som talade.

 

Efter föreläsningspassen fick deltagarna tillsammans kartlägga sina behov av information, och prioritera viktiga områden som den fortsatta utbildningen ska fokusera på. Omdömena efter dagen var positiva.
– Det här blev än mycket bättre dag än jag hade förväntat mig. Det har varit fantastiskt att få möta så många entusiastiska medmänniskor som vill föra cancervården framåt, sa Birgitta Lindskog Boklund.
– För en gångs skull får man vara med och påverka. Vi uppmuntras verkligen att ta plats! Det känns roligt och uppfriskande. Jag känner mig även stärkt i att det finns flera som har samma funderingar och åsikter, till exempel när det gäller behovet av psykosocialt stöd, sa Lina Lilja.

 

Utbildningen innefattar fyra tillfällen till och med november i år och ges av Regionalt cancercentrum väst. Kursen leds av fyra personer, varav två är från professionen och två har egen erfarenhet av cancer som patient eller närstående.