Tecknade bilder lär föräldrar sunda solvanor

Sidan publicerades 12 maj 2014

Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre. Det är huvudbudskapen i ett pilotprojekt om sunda solvanor som riktar sig till småbarnsföräldrar i Västra Götalandsregionen.

Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap.
– Dagens material består ofta av långa texter, eller hänvisningar till webben. Det kan bli ett hinder om man inte är teknik- och läsvan eller är van att ta till sig information om hälsa. Genom att kommunicera via bilder vill vi ge föräldrar tydliga budskap om sunda solvanor, men också verktyg, säger projektledaren Shirin Bartholdsson, som är folkhälsovetare och utvecklingsledare inom förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård på Regionalt cancercentrum väst.

 Elisabeth Segelström och Kelley Lindvall. BVC-sjuksköterskor vid Capio barnavårdcentral, Mölndal.
Elisabeth Segelström och Kelley Lindvall. BVC-sjuksköterskor vid Capio barnavårdcentral, Mölndal.

I projektet har ett helt nytt informationsmaterial tagit fram, som till stor del består av bilder ur Pernilla Stalfelts En bok om solen, som har tagits fram i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Materialet innehåller både affischer som ska sättas upp på ett antal utvalda barnavårdscentraler och förskolor, samt kylskåpsmagneter som föräldrarna får med sig hem från BVC.
– Förhoppningen är att de ska fungera som en påminnelse till exempel när man förbereder picknicken till stranden. Ofta är problemet inte att kunskap saknas, utan att man missar den faktiskt handlingen - att skydda barnen, säger Shirin Bartholdsson.

Projektet är ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän. Målet är även att stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg de kan använda när de kommunicerar med småbarnsföräldrar. Man har även tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller vanliga frågor och svar.
– Solen har både positiva och negativa egenskaper och det kommer mycket frågor kring just detta. Å ena sidan är det viktigt med sol för att kunna tillgodogöra sig D-vitamin. Å andra sidan ökar solning risken för hudcancer. Genom det här materialet får BVC-sjuksköterskorna tydlig information så att de kan känna sig trygga i vad de förmedlar, säger hon.

 Shirin Bartholdsson, projektledare och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Shirin Bartholdsson, projektledare och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både män och kvinnor. Sjukdomen ökar med närmare sju procent per år, vilket gör det till den snabbast ökande cancerformen i Sverige. Den som vid upprepade tillfällen bränner sig i solen, särskilt i barndomen, löper större risk att utveckla malignt melanom som är den allvarligaste typen av hudcancer.

– Projektet har väckt stort intresse, både inom förskolan, men även hos hudmottagningar och annan vårdpersonal som arbetar med hudcancerpatienter. Det verkar som om det finns ett stort behov av budskapet även inom den behandlande sjukvården. Vi kommer att utvärdera projektet under nästa år, därefter får vi se hur vi går vidare, säger hon.

Fakta: Sunda solvanor för barn

  • Barn under ett år har extra känslig hud och bör undvika solen helt.
  • I första hand bör barn skyddas med skugga, därefter kläder (hatt och solglasögon) och solkräm.
  • Solkräm bör minst ha faktor 30 och ska endast användas på barn över två år.
  • Solen är som starkast mellan kl. 11-15. Då är skydd extra viktigt
  • Tänk på att hälften av UVB-ljuset tränger igenom vid molnigt väder.
  • Vatten, snö och sand ger extra reflektion.

Läs mer om solskydd för barn på 1177.
Fler solråd och fakta om UV-strålning hos Strålsäkerhetsmyndigheten.
Se kylskåpsmagnet i större format.

Kontakt:

Materialet som ingår i projektet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Vid intresse av vidare spridning, kontakta Shirin Bartholdsson.