Nytt nätverk för forskare inom gynekologiskt cancer

Sidan publicerades 13 mars 2014

Att samla kunskaper och resurser och hitta nya samarbeten mellan kliniska och prekliniska forskare. Det är några av tankarna med det nya nätverket, som riktar sig till forskare i väst inom området gynekologi.

På tisdagen träffades de för första gången för att lära känna varandra och diskutera vad nätverket ska användas till och vad var och en kan bidra med. Totalt är runt tolv personer knutna till nätverket, som kan komma att växa ytterligare.

 

Forskarna i gruppen har olika bakgrund och sysslar med olika gynekologiska cancersjukdomar. Tanken är att samla personer med kunskap inom både behandling, diagnostisering, biverkningar, prevention och även följdsjukdomar som kan uppstå efter behandling. Ytterst arbetar man för patienterna – för att fler ska överleva gynekologisk cancer och kunna få bättre behandling.

 

Ett tydligt mål är att skapa kontakter mellan forskare som är kliniskt verksamma och prekliniska forskare – som ofta undersöker sjukdomar på cell- eller molekylnivå.
– Till exempel kan en kliniskt verksam läkare veta vad som saknas för att patienten ska överleva, men lösningen kanske finns i laboratoriet. Om man ska uttrycka det drastiskt. Men för att veta det måste vi träffas. Vi måste skapa fler kontaktytor för att kunna utnyttja varandras kunskaper på bästa sätt och för att kunna ställa de rätta frågorna, säger Karin Sundfeldt, överläkare vid SU/Sahlgrenska och professor på Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för Obstretik och gynekologi vid Göteborgs universitet.

 

Hon är en av initiativ till nätverket, tillsammans med Pernilla Dahm-Kähler, regional processägare för ovarialcancer och överläkare vid SU/Sahlgrenska och Nils Conradi, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst.
– Ett positivt exempel på samarbete över gränserna är Sahlgrenska cancer centre som startades 2010, där mellan 15-20 forskargrupper från prekliniska och kliniska institutioner sammas under ett tak. Det här blir ett sätt att få Regionalt cancercentrum väst som är utpräglat kliniskt och jobbar med vårdprocesser att komma närmare. Att knyta ihop molekylerna med de kliniska frågorna helt enkelt, säger Karin Sundfeldt.


Har du frågor, eller vill anmäla ditt intresse för framtida aktiviteter?
Kontakta Caroline Olsson, Regionalt cancercentrum väst.
caroline.olsson@rccvast.se 

 

Text och foto: Karin Allander