Publicerad verksamhetsberättelse för 2013

Sidan publicerades 14 mars 2014

Nu är 2013 års verksamhetsberättelse för Regionalt cancercentrum väst publicerad. Den innehåller bland annat redovisning av ekonomi, organisation och personal, särskilda utbildningar, samt sammanfattade rapporter från RCC:s olika arbetsområden.