Forskare: Ge bröstcancerpatienter mer psykologiskt stöd

Sidan publicerades 17 mars 2014

För kvinnor som drabbas av bröstcancer är det oron för barnen som är främsta oroskällan. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin, som menar att drabbade kvinnor i ett tidigt skede bör erbjudas stöd av psykolog eller kurator.

Var tionde kvinna i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av bröstcancer. Trots det är de psykosociala aspekterna av en bröstcancerdiagnos dåligt utforskade, och det saknas idag vetenskapligt grundad kunskap om vilka psykosociala stödinsatser de drabbade kvinnorna efterfrågar.

Karin Stinesen Kollberg

Karin Stinesen Kollberg är doktorand vid Sahlgrenska akademin och knuten till Klinisk cancerepidemiologi vid Regionalt cancercentrum väst. I sin avhandling låter hon 313 kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskriva sin upplevda livskvalitet och sitt behov av stöd. Målet är att ge bröstcancerbehandlade kvinnor en röst.

Avhandlingen visar att oron för de egna barnen är den faktor som starkast påverkar det psykologiska välbefinnandet det första året efter diagnosen.
– De kvinnor som har hemmaboende barn uttrycker ett stort behov av att samtala om oron kring sina barn. Men det är något som de upplever att vården inte alltid erbjuder, säger Karin Stinesen Kollberg.

Hela artikeln och länk till avhandling hos Sahlgrenska Akademin.

Kontakt:

Karin Stinesen Kollberg
karin.stinesen@oc.gu.se